Kościół w Prädikow

9. 11. 2010

Miejscowość powstała w XIII wieku, ponieważ przy starej szosie wojskowo-handlowej istniała korzystna dla założenia wioski lokalizacja. Owa „via vetus“ prowadziła przez miejscowości Köpenick i Wriezen. Dzisiejsza mała lecz malownicza wioseczka Prädikow posiada kościół, który się przez swoją architekturę i kształt bazyliki wyrażnie odróżnia od budowli kościelnych w okolicznych wiosakch. Od 1255 do 1270 roku budowano tę bazylikę z kamieni polnych. Swoim długim prezbiterium oraz swoją zachodnią wieżą upodabnia się do miejskich kościołów miast Altlandsberg i Strausberg. Powód na bardziej kompleksową architekturę mógłby leżeć w dawniejszej ważności wiosek Ober- i Niederprädikow, które razem dysponowały ponad 100 włókami ziemi. Tyloma włókami w owych czasach dysponowały wyłacznie miasta. Arkady oraz łuk triumfalny zapowiadają początki architektury gotyckiej.

Prawdopodobnie kościól w Prädikow jest więc nieco młodszy od romańskich kościołow sąsiednich wiosek Grunow i Ihlow.

W czasie trwania 30 letniej woiny doszło do częściowego zburzenia budowli. Obie nawy boczne uległy całkowitemu zniszczeniu. Dopiero po pokoju westfalskim budowla uzyskała swój aktualny wygląd. Dzisiaj kościół posiada ambonę z czasów renenansu, emporę z organami oraz chrzcielnicę z piaskowca.

Planowana renowacja kościoła w Prädikow stanowi ważny przyczenek do utrzymania dziedzictwa kulturowego Brandenburgii oraz elementarny krok w ciągle jeszcze nie dokończonych badań historii zasiedlenia terenów „Barnim“.