Ścieszka ziół, która nas łączy

9. 11. 2010

Projekt w kooperacji stowarzyszeniaDorfkirche Prädikow e.V.“, szkół „Albert-Schweitzer Schule Freienwalde“ i „Zespól Szkół w Bogdańcu“ oraz stowarzyszenia

Schloß Trebnitz, Bildungs- und Begegnungszentrum e. V“

4 – 9 pażdziernika 2010 r.

pod tym hasłem niemieccy i polscy uczniowie ze szkół w Bad Freienwalde i w Bogdańcu spotkali się w zamku “Schloss Trebnitz“ po to aby pracować nad wspólnym projektem. Sześć dni spędzili razem i pracowali „ręka w rękę“. Nie tylko zżyli się ze sobą ale również stworzyli postrzegalny znak polsko-niemieckiej kooperacji.

Stowarzyszenie „Dorfkirche Prädikow e.V“ zainicjowało wspólne zaprojektowanie ścieżki ziół przy kościele w Prädikow i postawiło kolejny krok polsko-niemieckiej współpracy w przygranicznym regionie Odry a mianowicie przy drodze rowerej prowadzącej przez „Oderbruch“ do Odry.

Uczniowie z obu szkół zostali podzieleni na dwie grupy polsko-niemieckie:

Pierwsza zajmowała się dokumentacją pracy na miejscu oraz tła informacyjnego. Osoby z tej grupy były odpowiedzialne za kwerendę kontekstu historycznego kościoła w Prädikow oraz przydatnych informacji dotyczących przez drugą grupę sadzonych ziół. Udokumentowały powstanie ogrodu jako miejsce spotkań.

Miało powstać miejsce, które lączy ludzi – miejsce współpracy oraz wzajemnej pomocy ponad wszystkimi granicami.

W tym sensie młodzież również zajmowała się postacią świętej Hildegardy z Bingen. Przez to uczniowie nie tylko zakorzenili ideę ekumeniczną na terenie aktualnie protestanckiego kościoła w Prädikow ale również połączyli ścieżkę ziół z ideą owocnej wymiany wiedzy oraz z  ideą wzajemnego odzialywania natury i człowieka.

Druga grupa jeżdżiła codziennie do kościoła w Prädikow aby tam realizować dalszy ciąg projektu. Między innymi przygotowali tam ziemię, projektowali ogród i sadzili rożnego rodzaju zioła. Dyskusja na temat polityki proekologicznej oraz ekolognicznych wspólnot lub różnic w przygranicznych regionach Odry pozwoliła uczestnikom na wykształcenie nowych poglądów na aktualne kwestie i wyzwania obu krajów. Przez wspólne zaprojektowanie ścieżki ziół nie tylko symbolicznie lecz również praktycznie wykazali się aktywnimi współtwórcami rowzoju regionu przygranicznego nad Odrą.

Grupy robocze „ścieżka ziół“ oraz „dokumentacja“ jednak nie tylko pozwoliły uczestnikom na praktyczną kooperację. Zachęciły je również do między kulturowego dialogu. „Ścieżka ziól, która nas lączy“ tworzy ważne impulsy w ramach wspólnego ekologicznego rozwoju w współdziałaniu obu krajów. Ta inicjatywa wspólnie podjętej odpowiedzialności jest postrzegalnym znakiem wzdłuż drogi rowerowej w regionie „Oderbruch“. Przyszłych gości wita ciekawymi informacjami i zaprasza do chwilki spokoju, kontemplacji, podziwu…oraz degustacji !