Stowarzyszenie

9. 11. 2010

Stowarzyszenie „Förderverein Dorfkirche Prädikow“ zostało założone 1 grudnia 2000 r.

Naszym celem jest zachowanie kościoła w Prädikow, który został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku i aktualnie podlega prawu o ochronie zabytków. Jest on centralną budowlą, w naszej wiosce. Również chcemy się przyczynyć do zbadania historii przylegających do kościoła budowli i terenów przykościelnych oraz ich stanu zachowania. Organizujemy i wspieramy naukowe i kulturalne przedsięwzięcia które służą celom ochrony zabytków i zajmujemy się projektowaniem terenów przykościelnych zgodnie z prawem o ochronie zabytków.

Zarząd:

Ksiądz Manfred Cesar

honorowy przewodniczący

Simona Koß

przewodnicząca

Uwe Großkopf

zastępca przewodniczącej

Wilfried Lemke

skarbnik

Adres:

Förderverein Dorfkirche e.V.

Simona Koß

Dorfstraße 2

15345 Prötzel

Konto pomocy dla stowarzyszenia:
Sparkasse Märkisch-Oderland
Kto. 300 00 88 830
BLZ 170 540 40