Zioła…

9. 11. 2010

Ścieszka ziół, która nas łączy“ jest położona przy kościele w Prädikow. Jest miejscem, które pozwala na uprawę roślin z różnych stref klimatycznych. Ścieszka ta powstała w ramach polsko-niemieckiego projektu i nie jest tylko symbolem lecz również postrzegalnym znakiem międzykulturowej kooperacji przygranicznego regiony po obydwu stronach Odry.

Ścieszka ziół, która nas łączy“ cieszy odwiedzających. Jej żywa dokumentacja zaprasza do wzięcia udziału w transgranicznym dialogu, aby wspólnie przejąć odpowiedzialność za ekologiczny rozwój naszego środowiska.